Cách tắt các Ứng Dụng chạy ngầm trên điện thoại Android

 

Thông thường khi sử dụng điện thoại Android sẽ có rất nhiều ứng dụng chạy ngầm làm chậm điện thoại của bạn rất nhiều, 1 cách đơn giản nhất để tắt hết các app chạy ẩn là dùng ứng dụng 

Tính năng app
* 1 * 1 widget để theo dõi việc sử dụng bộ nhớ, nhiệm vụ kill nhanh hoặc khởi động ứng dụng khi nhấp chuột.
* Kill nhiệm vụ để giải phóng bộ nhớ.
* Sắp xếp công việc theo tên.
* Auto-kill nhiệm vụ khi màn hình tắt.
* Menu nội dung để chuyển đổi, gỡ bỏ cài đặt, bỏ qua, tự động giết hoặc ứng dụng tìm kiếm.
* Bỏ qua ứng dụng ưa thích khi giết.
* Số lượng lớn lựa chọn và thông báo phong phú.
* Trực tiếp buộc dừng nhiệm vụ cho các thiết bị bắt nguồn từ.

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét