Hình thức đăng ký Tk01 học dự toán

 

Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).♤
+ Soạn tin SMS ❥
+ Yahoo,☼ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ♔ lập dự toán.
- ☮Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,★ lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ✕
- ✗Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.☮
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.℃
học lập dự toán

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét