Nội dung học của lớp lập dư toán tại Lai Châu

 

Nội dung này được Chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm:
học dự toán công trình

Tìm hiểu thêm: học lập dự toán công trình

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét