Cách khôi phục Hình Ảnh và Video đã xoá trên điện thoại

 

Một cách khá hay để khôi phục lại tất cả những Hình Ảnh và Video mà bạn đã xoá, xin được nhấn mạnh là sẽ khôi phụ được tất cả files từ khi bạn mới mua luôn ( chưa khôi phục cài đặt gốc lại điện thoại lần nào)

Cách khôi phục Hình Ảnh và Video đã xoá trên điện thoại
Tính năng App

Khôi phục dữ liệu là ứng dụng đáng tin cậy nhất để khôi phục lại dữ liệu đã bị xoá của bạn. Ứng dụng có thể khôi phục lại ảnh, phim hay các tài liệu đã bị xoá ví dụ như các loại file jpg, jpeg, png, mp4 và nhiều loại file khác.

Để khôi phục ảnh hay phim, ấn vào ảnh hay phim bị mất và ấn nút "Recover". Để xem trước, ấn và giữ vào files bạn muốn khôi phục

Tất cả các files được khôi phục nằm trong thư mục "Recovery" trên bộ nhớ điện thoại của bạn
+Video Hướng Dẫn:

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét